Kontakt

srcesrbije.online@gmail.com

ODRŽIVA BUDUĆNOST

Kako je Singapur spojio urbani život sa prirodom?

Kao malom, gusto naseljenom urbanom ostrvu, bilo bi vam teško da  očekujete da je Singapur nešto više od betonske džungle Zauzima samo 700 kvadratnih kilometara,

ODRŽIVA BUDUĆNOST

Klimatske promene i ugroženost okeana: Planetarne granice

Razmere uticaja ljudi na životnu sredinu već sada su ogromne i povećavaće se u budućnosti ako se ništa ne preduzme. Da bi razumeli veličinu ljudskog

ODRŽIVA BUDUĆNOST

Planetarne granice: može li rast biti stalan?

Kako svetska privreda i stanovništvo mogu da rastu bez prestanka ukoliko su resursi Zemlje ograničeni? Postoje li granice rasta? Da li su dostignute? Da li