Kontakt

srcesrbije.online@gmail.com

ODRŽIVA BUDUĆNOST

Sedam razloga siromaštva

Džon Majnard Kejnz je napisao da se od najranijih vremena pa sve do 18. veka životni standard u civilizovanim centrima u svetu malo menjao. „Postojala