Kontakt

srcesrbije.online@gmail.com

U Srbiji 87 odsto stanovnika smatra da je nakon pandemije koronavirusa neophodno više brinuti o životnoj sredini, dok je 74 odsto njih izjavilo da želi da učini više po pitanju reciklaže, pokazalo je istraživanje Inicijative “Svaka limenka se računa”.Istraživanje, koje je sprovedeno u 14 evropskih zemaja, pokazalo je i da bi 27 odsto stanovništva Srbije, nakon pandemije, prednost dalo temama životne sredine u odnosu na pitanja ekonomije, što je manje nego u zemljama poput Rumunije, Španije, Velike Britanije, gde je prednost ekološkim temama dalo više od 50 odsto ispitanih građana.

Pitanja privrede i ekonomskog rasta i dalje su prioritet u Srbiji, ali ohrabruje činjenica da blizu tri četvrtine stanovnika želi da se više angažuje na temu reciklaže“, izjavio je predstavnik Inicijative “Svaka limenka se računa” za Srbiju Nemanja Komatović.

On je ocenio da bi uz zajedničke napore i poboljšanje infrastrukture stopa reciklaže u Srbiji mogla značajno da poraste.

U ostalim evropskim zemljama, 91 odsto ispitanika je reklo da bi želelo da se više angažuje po pitanju brige o okruženju i reciklaže, dok bi njih 52 odsto pitanja životne sredine stavilo ispred ekonomije.

Više od tri četvrtine ispitanika u Evropi uvek ili često reciklira sve vrste materijala, dok 76 odsto ljudi često ili uvek reciklira svoje aluminijumske limenke za piće, pokazala su istraživanja.

Ljudi shvataju koliko je ovaj problem važan i spremni su da rade na uspostavljanju istinske cirkularne ekonomije“, rekao je direktor Inicijative “Svaka limenka se računa” za Evropu David Van Heuversvin.

Inicijativa od 2009. godine radi na podizanju svesti o značaju reciklaže limenki za piće, sa vizijom da se dostigne stopa reciklaže i do 100 odsto svih upotrebljenih limenki u Evropi.

Istraživanje je rađeno na uzorku od 13.793 ispitanika starijih od 16 godina, u 14 zemalja u kojima “Svaka limenka se računa” ima lokalnu inicijativu (Belgija, Srbija, Austrija, Madjarska, Grčka, Rumunija, Poljska, Češka, Irska, Holandija, Velika Britanija, Španija, Italija, Francuska) u avgustu i septembru ove godine.

 Original