Advokat Rodoljub Šabić ocenio je da su u predlogu nacrta zakona o policiji odredbe kojima se odstupa od ustavne garancije nepovredivosti stana najveći rizik.

Ustav utvrđuje da je stan nepovrediv. Po Ustavu niko ne može bez pisane odluke suda ući u tuđi stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca, niti u njima vršiti pretres”, objasnio je Šabić u pisanoj izjavi.

Šabić je dodao da držalac stana i druge prostorije ima pravo da sam ili preko svoga zastupnika i uz još dva punoletna svedoka prisustvuje pretresanju.

Ako držalac stana ili njegov zastupnik nisu prisutni, pretresanje je dopušteno u prisustvu dva punoletna svedoka“, istakao je on i naglasio da bez odluke suda, ulazak u tuđi stan Ustav dopušta u samo dve situacije – ako je to neophodno radi neposrednog hapšenja učinioca krivičnog dela ili otklanjanja neposredne i ozbiljne opasnosti za ljude ili imovinu.

Nacrt čak daje mogućnost da se to uradi i ako postoje samo “osnovi sumnje” da se u stanu eventualno priprema krivično delo.

Dakle na osnovu najslabijeg od četiri stepena pouzdanosti u vezi s postojanjem krivičnog dela moglo bi da se odstupa od ustavne garancije“, upozorio je Šabić.

Štaviše, po nacrtu zakona, rekao je Šabić, policija može, bez naloga suda, kad držalac nije prisutan “upotrebom sredstava za ulazak” ući u stan, pa čak na osnovu krajnje nepreciznog, fluidnog razloga – “ako je neophodno za uspešno izvršenje policijskog zadatka” i pretresati stan bez prisustva svedoka.

Predložena rešenja su u očiglednoj suprotnosti sa ustavnom garancijom jednog od fundamentalnih ljudskih prava i to u meri koja garanciju gotovo obesmišljava. Njihovo usvajanje ne bi bilo samo nekakvo apstraktno kršenje Ustava, nego bi podrazumevlo veoma ozbiljne rizike zloupotrebe ovlašćenja i grubog kršenja ljudskih prava“, zaključio je Šabić.

FoNet, 021.rs

Share: