Kontakt

srcesrbije.online@gmail.com

foto: screenshot/N1

„Ekonomski status novinara jedan je od najvažnijih uslova za postojanje profesionalnih i slobodnih medija“, ocenio je zaštitnik građana, Zoran Pašalić, te je najavio da će insistirati na formiranju jedinstvene baze podataka o napadima na novinare, u kojoj bi, kao poseban segment, bili izdvojeni ekonomski pritisci.

„Uslov za objektivne medije su objektivni novinari. A jedan od uslova za objektivnost novinara je da su rasterećeni od svih vrsta pritisaka, pre svega od ekonomskih, jer im od njih zavise svakodnevna egzistencija i rad“, saopštio je Pašalić uoči današnjeg sastanka Radne grupe za izradu medijske platforme.

„Kao ekonomski pritisak, prema podacima koje imamo, može se računati i to što novinari u Srbiji često rade bez ugovora o radu ili po ugovorima koje je lako raskinuti, primaju plate koje su često ispod republičkog proseka i čija isplata neretko kasni, rade prekovremeno posebno u sadašnjim uslovima pandemije, stalno su izloženi povećanju radne norme, honorarni saradnici su u izuzetno teškom položaju“, naveo je Pašalić.

Pašalić smatra da ovakvi uslovi rada ugrožavaju objektivnost i profesionalnost novinara i medijskih radnika, kao i da vrlo često dovode do autocenzure, s obzirom na to da u takvim uslovima rada nema motivacije ni želje za profesionalnim obavljanjem posla – što vodi ka urušavanju profesije.

S toga ističe da neće odustati od ideje formiranja jedinstvene baze podataka o napadima na novinare, u kojoj će, kako je pojasnio, ekonomski pritisci biti izdvojeni kao poseban segment.

„U saradnji sa svim nadležnim organima i novinarskim udruženjima tražićemo način da se ti pritisci anuliraju i onemogući njihov ponovni nastanak“, dodao je.

KoSSev