Kontakt

srcesrbije.online@gmail.com

Potpisani dokument u Vašingtonu, osim što je protivan Rezoluciji 1244, u suprotnosti je i sa Ustavom Srbije jer on predviđa postojanje suštinske autonomije na KiM. Zvaničnici Srbije, pre svih predsednik, pokušavaju da sporazum predstave kao nacionalnu pobedu. Međutim, kada se posledice ovog akta razmotre sa pravnog stanovišta – stvari izgledaju potpuno drugačije, navode iz Pokreta za odbranu KiM.

„Potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma predsednik Republike je učinio nove protivustavne statusnopravne ustupke drugoj ugovornoj strani, koji su joj omogućili da ovaj sporazum predstavi kao međudržavni ugovor, pa je tako nelegalnim prištinskim strukturama priznat važan atribut spoljne suverenosti (državnosti) – pravo na zaključivanje međunarodnih ugovora (ius contrahendi)“, smatra Pravni tim Pokreta za odbranu KiM.

Na taj način, kako navode, Srbija je drugim članicama međunarodne zajednice poslala poruku da se saglasila da na delu svoje teritorije ne vrši suverena prava.

Upravo zbog toga, posmatrajući iz ugla međunarodnog prava, ovakav dokument vide kao „protivpravno odricanje od dela državne teritorije“, dodali su.

Pravni savet Pokreta za odbranu KiM, analizirajući sporazum potpisan u Vašingtonu, istakao je da i „Briselski i Vašingtonski sporazum povezuje istovetan cilj koji ugovarači žele da postignu, a koji se u naslovu oba sporazuma označava rečju „normalizacija“ – Briselski sporazum: Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa; Vašingtonski sporazum: Ekonomska normalizacija.

„Suprotno viziji pregovora koju dele posrednici (EU odnosno SAD) i jedna ugovorna strana (tzv. Kosovo), najviši predstavnici Srbije i posle zaključenja Vašingtonskog sporazuma verbalno insistiraju na tome da su sve dosadašnje sporazume o ‘normalizaciji’, zaključili sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu“, dodali su.

Objašnjavaju nadalje da je reč o „običnoj pravnoj sofisteriji za unutrašnju upotrebu“, a zbog toga što:

„Institucije nezavisnog tzv. Kosova od 17. februara 2008. godine ne predstavljaju privremene institucije samouprave na Kosovu koje deluju u okviru mandata definisanog Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, što je potvrdio i Međunarodni sud pravde u svom Savetodavnom mišljenju u tački 105“.

Analizirajući tačku sporazuma kojom se Beograd obavezao da će na godinu dana obustaviti kampanju povlačenja priznanja, ali i uzdržati se od „formalnog ili neformalnog zahtevanja da ova tvorevina ne bude priznata od strane drugih država i međunarodnih organizacija”, navode da se predsednik Srbije, „odrekao prava na samostalno vođenje spoljne politike, kao i prava države da svim dozvoljenim sredstvima štiti svoj teritorijalni integritet“.

Stoga, ističu da se Vašingtonskim sporazumom daje legitimitet institucijama u Prištini.

„Zaključenje svakog sporazuma, pa i Vašingtonskog, sa predstavnicima nelegalnih prištinskih struktura, suprotno je međunarodnom pravu, jer priznaje legalitet institucijama koje deluju protivno Rezoluciji 1244 UN SB”, pojasnili su.

Ujedno smatraju da je potpisani dokument u Vašingtonu protivan Ustavu Srbije, jer on svojom odredbom, kako pojašnjavaju, „predviđa postojanje suštinske autonomije na Kosovu i Metohiji (član 182)“.

Sporazumima kojima se ustavnopravnom poretku lažne države Kosovo daje privid zakonitog – brutalno se narušava temeljno načelo  jedinstva pravnog poretka Republike Srbije (član 4 stav 1 Ustava)

Iz Pokreta za odbranu Kosova i Metohije upozoravaju da bi zaključenjem „sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom“, i bez klauzule o međusobnom priznanju, njegovi potpisnici „bili pomagači u izvršenju krivičnog dela ugrožavanja teritorijalne celovitosti Krivičnog zakonika Republike Srbije”.

U tom smislu istakli su da „svako saučesništvo u takvom činu, neće moći izbeći sud ne samo istorije već i pravde”.

foto: sreenshot/YT/WH

Članak Pokret za odbranu KiM: Vašingtonski sporazum jednak protivpravnom odricanju dela teritorije se pojavljuje prvo na KoSSev.